Competenties

Opzet & inhoud van het Young Captain Program

Omslag in verantwoordelijkheid

In het Young Captain Program ligt de nadruk op de omslag in verantwoordelijkheid, die je doormaakt op het moment dat je bestuurder wordt. Het gaat dan niet meer over de management eindverantwoordelijkheid die je tot dan toe had voor een onderdeel of een professioneel gebied binnen de organisatie.

Ten eerste

moet je je bewust zijn van de bredere rol die jouw organisatie ten opzichte van veel stakeholders in de buitenwereld vervult. En de verwachtingen die de buitenwereld van je heeft of zelfs aan je oplegt. Maar ook ontwikkelingen en trends op sociaal maatschappelijk, politiek, en economisch gebied eisen je aandacht, nationaal en internationaal.

Ten tweede

ben je verantwoordelijk voor de huidige en toekomstige 'performance' van de hele organisatie en daarmee voor de 'alignement' van alle elementen in de organisatie.

Ten derde

is het van belang dat je met je collegabestuurders de juiste besluitvormingsprocessen weet vorm te geven en weet te verantwoorden. Hiertoe moet je inzicht hebben in 'boardroom dynamics'.

Tenslotte

heb je te maken met jezelf als persoon met je eigen karaktertrekken, kwetsbaarheid, eigenschappen, en energiebalans. De grote uitdaging in een bestuursrol is of je je authenticiteit als persoon weet te behouden en daarmee je autonome perspectief op de bestuurlijke vraagstukken.