Rinnooy Kan prijst Handvest YBC

Rinnooy Kan prijst Handvest YBC

3 juni 2010

‘Urgent en essentieel’, noemde SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan de inhoud van het Handvest Nieuw Leiderschap. Op 3 juni werd het hem aangeboden door Olaf Sleijpen namens de Stichting Young Captain, op de jaarlijkse Young Bilderberg Conferentie. Het Handvest bevat een serie aanbevelingen voor het leiderschap van Nederlandse ondernemingen. Het werd gepresenteerd op de vijfde Young Bilderberg Conferentie. Zo’n honderd jonge topmanagers waren aanwezig en evenals in voorgaande jaren was Nyenrode gastvrouw onder de bezielende leiding van directeur Executive Education Marjan Lubbers als dagvoorzitter. Duurzaamheid, diversiteit en moraliteit zijn de sleutelwoorden in het Handvest. Het omvat een serie uitgangspunten voor nieuw leiderschap (zoals voorbeeldgedrag, sturen op vertrouwen) en aanbevelingen rond elk van de drie thema’s, onder meer over prestatiebeloning, waardecreatie, collegiaal bestuur en diversiteit in de bedrijfstop. Daarnaast bevat het document de neerslag van enkele maanden research van de werkgroep nieuw leiderschap, in de vorm van een serie essays over elk van de drie thema’s. Olaf Sleijpen, aanjager van de werkgroep, presenteerde het als een ‘levend document’. ‘Dit is onze voorzet. In de uitwerking hebben we keuzes moeten maken. Dat is ook goed. Je moet niet naar een grootste gemene deler zoeken. Dan wordt het een verhaal vol compromissen. Nu moeten we met elkaar in debat blijven en samen concreet invulling geven aan dat nieuwe leiderschap.’ De werkgroep nieuw leiderschap is voortgekomen uit de slotverklaring van de conferentie in 2009. ‘Wil de nieuwe leider opstaan’ was het motto daarvan. Daarop daagde Rinnooy Kan de Young Captains uit met concrete plannen te komen. Het Handvest heeft zijn verwachtingen ruimschoots overtroffen, zei hij. In een kort maar sprankelend optreden, toevallig genoeg was hij op weg naar de ‘echte’ Bilderberg Conferentie in Sitges, Spanje, zei hij te hopen daar eenzelfde toonzetting en bewustzijn aan te treffen. ‘Er staan geen vrijblijvende conclusies in. De verandering die nodig is, is in handen van de mensen die hier aanwezig zijn. En dat weten ze. Diversiteitsbeleid bijvoorbeeld werkt alleen als het werkelijk gedragen wordt binnen de organisatie. Het vraagt om een mentaliteitsverandering. Dat geldt ook voor de samenleving als geheel. Het barst van de vooroordelen, zoals het idee dat oudere werknemers niet zouden kunnen en willen werken.’ Rinnooy Kan zei het te betreuren dat duurzaamheid zo buiten beeld blijft in de politiek. Hij refereerde aan een SER-advies dat zojuist was uitgegeven. Daarin staat dat bij elke stap in het economisch proces duurzaamheid leidend zou moeten zijn. Intussen relativeerde hij de waan van de dag. ‘Alles draait om de economische crisis, maar die is veel minder belangrijk dan menigeen denkt. Aan economische voorspellingen wordt veel te veel waarde gehecht. Het is een illusie. Economen krijgen meestal ongelijk. Demografen niet. Die zitten ons altijd op de hielen.’ Hij pleitte voor veerkrachtige organisaties, zonder star toekomstbeeld. ‘Iedereen moet daarover kunnen meepraten. Daarvoor zijn dit soort documenten heel belangrijk.’