Criteria

VOOR WIE IS DE AWARD BEDOELD?

Kandidaten voor the Young Captain Award zijn jonge mensen die zich onderscheiden inhun werkomgeving. Zij zijn innovatief in hun leiderschapstijl en werken vanuit een brede, internationaal-georienteerde visie. Zij hebben de wens om een actieve en gerichte bijdrage te leveren vanuit hun positie aan een houdbare samenleving. Het zijn mensen van wie hun onderneming of organisatie hoge verwachtingen heeft.

Young Captain Award: doel en doelgroep

De Young Captain Award en haar tweedaagse ontwikkel programma, the Young Captain Program, is gericht op de volgende generatie zakelijk leiders op het hoogste niveau in de onderneming, de bestuurs- of directie kamer. Zij bieden een waardevolle ervaring, een werkelijke zakelijke uitdaging, een unieke ontwikkel kans in het Young Captain Program en een blijvend netwerk van zakelijk gelijkgestemden.

The YCA wil een podium bieden aan top talent zakelijk leiders, die vlak onder de top van het bedrijf functioneren, die zichzelf onderscheiden omdat zij laten zien het echte verschil te kunnen maken voor hun business en hun omgeving.

Zij hebben een internationale mind-set en een heldere visie op de maatschappij, zijn betrokkenheid en hebben laten zien het verschil ook daadwerkelijk te kunnen maken. Bedrijven hebben hoge verwachtingen van de potentiele kandidaat en worden beschouwd als besluitvormers voor de toekomst. De Award houdt de belofte in van toekomstig innovatief leiderschap en is bedoeld de komende generatie bestuurders en besluitvormers op het hoogste niveau te stimuleren en aan te moedigen.

Elk jaar worden de CEO’s van toonaangevende bedrijven in Nederland uitgenodigd een jonge leider voor te dragen om mee te doen aan de Award.

Alle genomineerden nemen deel aan een exclusief tweedaags ontwikkel programma, waarbij hen een inkijk wordt geboden in de dynamiek van de bestuurskamer. De uiteindelijke winnaar van de Award ontvangt een boeiend en uitdagend jaarprogramma
Als initiatief van Stichting Young Captain Nederland, is de Award voor de eerste keer toegekend in November 2005 en sindsdien elk jaar weer.

Criteria voor het voordragen van een kandidaat.

Het bedrijfsprofiel:

 • Nederlandse bedrijven met een minimale omzet van 250 miljoen Euro.
 • Bedrijven met een duidelijk groei potentieel deze omzet binnen afzienbare tijd te realiseren
 • Beursgenoteerd of niet.
 • Toonaangevend familie bedrijf
 • Buitenlandse bedrijven met een significante aanwezigheid in Nederland

Bedrijven zijn beperkt tot het voordragen van 1 kandidaat per jaar.


Gewenste profiel van de kandidaat

De ideale kandidaat voor de Young Captain Award is iemand van wie wordt verwacht kwaliteiten en capaciteiten te hebben door te groeien naar het niveau van de bestuurs-/directiekamer in de komende vijf tot tien jaar afhankelijk van de omvang van het bedrijf.

Hij/zij heeft laten zien bruggen te kunnen bouwen binnen en buiten de organisatie als ook in staat blijkt socio-economische inzichten onderdeel te laten zijn van zijn/haar strategie. Hij/zij heeft sterke communicatieve vaardigheden, een goed ontwikkelde persoonlijkheid en een bewezen invloed op de eigen organisatie/bedrijf. Meer in het bijzonder geldt dat hij/zij:

 • Heeft een track-record in een leidinggevende positie.
  Leidt een grote  business unit, een werkmaatschappij of geografische regio en zit in de sub-top van de onderneming. Onderscheidt zicht van anderen/ generatiegenoten.
 • Interacteert met het top management
  Rapporteert aan het top management, of heeft frequente interactie met het top management,,     
  of opereert op het niveau van een manager van een midden groot bedrijf.
 • Heeft internationale werkervaring
  Heeft een internationaal team gemanaged of heeft geopereerd in een internationaal team of
  in internationale context en heeft zo ervaring met een variëteit aan culturen en
  samenlevingen. Hij/zij denkt in een internationale context.
 • Heeft een hoog niveau van sociaal engagement
  H
  eeft een oprechte interesse in maatschappelijke onderwerpen en is ook            
  betrokken in de samenleving.
 • Is jonger dan 40 jaar.
  Is niet ouder dan 39 jaar op het moment van voordracht voor de Award
 • Beheerst de Nederlandse taal
  Heeft een goede kennis van de Nederlandse taal en is Nederlander of is ingebed in de
  Nederlandse cultuur en samenleving.

De leiderschapscompetenties van de kandidaat

 • Resultaat gedreven
  Een young captain moet op zijn minst inzetten om meer dan de gestelde doelen te realiseren, waarbij hij onvoorziene kansen voor innovatie niet laat liggen. Bij voorkeur weet hij/zij ook verbeteringen te realiseren in de processen en het implementeren van best-in-class oplossingen, daarmee de kwaliteit en productiviteit op een hoger niveau brengend op een gecalculeerde manier.
 • Sociaal gedreven Naast de resultaat gedrevenheid is hij/zij volledig bewust van en ook aangehaakt op maatschappelijke doelen, is in staat om stakeholders bij elkaar te brengen en weet zo positieve invloed uit te oefenen op en maatschappelijke agenda.
 • Strategisch denken
  De kandidaat moet ook in zekere mate visionair zijn en is in staat om deze visie te communiceren en te vertalen in concrete acties. Bij voorkeur stelt hij/zij nieuwe richtingen voor de business voor,  stelt veronderstellingen ter discussie en weet 3-5 jaar vooruit te denken naar de volgende business cyclus. Bovendien is hij/zij ‘digital savvy’, heeft een helder begrip van de invloed van technologie en de digitale wereld op de business en weet deze te vertalen in business kansen.
 • Leading change
  Een young captain zou een koploper moeten zijn in het vinden van nieuwe wegen en deze weten te communiceren met een duidelijke rationale en oproep. Bij voorkeur is hij/zij in staat de organisatie mee te krijgen in verandering onder meer door verander-leiders te betrekken. Hij/zij weet ook belangrijke beïnvloeders te betrekken die de verandering kunnen vormgeven en implementeren en hij/zij weet buy-in te realiseren op team niveau als ook op individueel niveau. Hij/zij is in staat (digitale) competenties te bouwen en het team/organisatie zodanig aan te passen, dat zij snel op externe veranderingen weet te reageren.
 • Leading people
  Een young captain is een verhalen verteller, die een helder en consistent verhaal heeft waarhet bedrijf naar toe wil en waarom. Als verhalen verteller weet hij/zij volgers te krijgen.Hij/zij inspireert mensen, is waarde gedreven, daagt uit en geeft steun. Hij/zij luistert, werktsamen en heeft een open gesprek met het team om projecten te managen en acteert alsinspirerende verbinder door een lange termijn richting te communiceren.  Hij/zij weet deinbreng van de verschillende generaties op waarde te schatten, Daarmee is hij/zij inclusief,goed in contact met alle generaties en weet hij/zij hoe millenials aan te trekken en hen vast te houden.
 • Samenwerkend en weten te beïnvloeden Een young captain weet effectief samen te werken met een groep, waarbij hij/zij een oprechte houding heeft van nemen-en-geven, waar beide partijen op gelijke voet staan en besluiten worden gedeeld. In dit handelen laat hij/zij zien in staat te zijn om sleutel spelers te identificeren en met hen en andere stakeholders in gesprek te komen en gezamenlijke grond te vinden. Dit betekent dat hij/zij in staat is om in een dialoog te komen om een eind conclusie te bereiken die de belangen dient en partijen verbindt.
 • Bouwen van teams
  De kandidaat ontwikkelt mensen voor de lange termijn. Hij/zij identificeert issues, geeft feedback, steunt en maakt ontwikkeling mogelijk. Hij/zij ontwikkelt medewerkers en teams systematisch door steeds uitdagender opdrachten met specifieke doelstellingen om competenties verder te ontwikkelen.

Nomineer Nu!

Naar de jurering Volgende

Lees alles over onze deskundige jury en relevante datums.