YBC roept op tot nieuw leiderschap | Nieuws
YBC roept op tot nieuw leiderschap

YBC roept op tot nieuw leiderschap

4 juni 2009

Deelnemers aan de Young Bilderberg Conferentie 2009 roepen in een slotverklaring op tot nieuw leiderschap. Onder het motto ‘Laat de nieuwe leider opstaan!’ willen zij zelf het komende jaar voorstellen doen voor de manier waarop dat leiderschap vorm moet krijgen. De tekst van de slotverklaring luidt als volgt: 4 juni 2009 SLOTVERKLARING De Young Bilderberg Conferentie is een besloten platform voor de komende generatie zakelijk leiders. In een unieke bijeenkomst in het Koetshuis van Nyenrode Business Universiteit hebben een kleine 80 talentvolle en toekomstgerichte managers vandaag hun ervaringen, visie en inspanningen gebundeld om vernieuwend leiderschap te bevorderen. Onder de titel ‘Laat de nieuwe leider opstaan’ is concreet invulling geven aan termen als ‘accountability’, ‘liability’ en ‘responsibility’ van de nieuwe leider. Als resultaat van de Young Bilderberg Conferentie 2009 zijn de navolgende aanbevelingen geformuleerd. In de hoop dat zij aanknopingspunten zien om deze aanbevelingen verder uit te dragen, is deze Slotverklaring met genoegen overhandigd aan Dr. Alexander Rinnooy Kan, in zijn hoedanigheid als voorzitter van de Sociaal Economische Raad en hooggewaardeerde gast van de Conferentie, en Prof. Dr. Bert de Groot Rector Magnificus en Dean van Nyenrode Business Universiteit. 1: In plaats van het huidige jaarverslag, jaarrekening en social jaarverslag, moeten organisaties verplicht worden gesteld een stakeholdersjaarverslag op te leveren. Naast een verantwoording over de afgelopen periode, moet dit verslag ook niet-financiele aspecten belichten (diversiteit, duurzaamheid, risicomanagement en integriteit) en vooral ook een blik vooruit werpen. Dit stakeholdersjaarverslag moet onderdeel vormen van een aangescherpte corporate governance code en uiteindelijk ook de administratieve rompslomp voor organisaties verminderen, doordat het verschillende verslagleggingen integreert en de transparantie verhogen doordat het een totaalbeeld biedt. 2: Om ervoor te zorgen dat toekomstige leiders opereren en beslissingen vanuit een breder referentiekader dienen er (verplichte) uitwisselingsprogramma’s te worden opgezet tussen organisaties en hun stakeholders voor high potentials (30-35 jaar). Het kan daarbij gaan om uitwisselingen tussen het bedrijfsleven onder meer de overheid, NGO’s en de media. De uitwisselingstermijn moet gesteld worden op minimaal 1 jaar. Om deze uitwisselingen te stimuleren zijn fiscale prikkels nodig. 3: Er is behoefte aan een code voor goed leiderschap, om het vertrouwen in Nederlands Leiderschap van binnenuit en van buitenaf te vergroten. De Young Bilderberg Conferentie stelt zichzelf ten doel hiervoor een Handvest te ontwikkelen, dat ook als basis kan dienen voor onderwijs gericht op jonge leiders. De Conferentie ziet hierin een rol weggelegd voor zowel de SER als Nyenrode Business University, om het draagvlak te vergroten. Namens alle deelnemers van de Young Bilderberg Conferentie 2009 Olaf Sleijpen (Young Captain 2008)