Top managers moeten nagelbijten | Nieuws
Top managers moeten nagelbijten

Top managers moeten nagelbijten

19 oktober 2017

Klachten over het topkader zijn er altijd. Er zou te weinig lef zijn, te weinig langetermijnvisie, te weinig verantwoordelijkheidsgevoel. De Young Captain Award wil daar een vuist tegen maken. Deze aanmoedigingsprijs voor toptalent ontstond dertien jaar geleden, mede op initiatief van deze rubriek. Kandidaten worden gewogen niet alleen naar vakbekwaamheid, maar meer nog op persoonlijke kwaliteiten, als daadkracht, moreel besef en lef werkelijke veranderingen in gang te zetten.